AUT. KLOAKARBEJDE/DRÆNARBEJDE

  • Udførsel af kloakarbejde af aut. kloakmester
  • Dræning af mark samt af helårs- og sommerhusgrunde
  • TV-inspektion af dræn og kloak